Vad är ett hållbart jordbruk?

Kom och lyssna på och samtala kring framtidens jordbruk med Ulrich Nitsch.
Anmäl dig till arrangemanget hos Studiefrämjandet.
Eftermiddagen kommer kretsa kring:
1. Vad innebär dagens utveckling för ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet?
2. Är det hållbara jordbruket småskaligt och ekologiskt?
3. Vad innebär pågående robotisering och automatisering för jordbruket?
4. Vad skall vi göra för att jordbruket skall slå in på hållbara vägar?

Ulrich är professor emeritus i miljökommunikation vid SLU och har även studerat vuxenpedagogik i USA. Ulrich har ett djupt intresse för samhälls- och miljöfrågor och anser att dialog är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vi börjar med lunch gjord av Fjorgyn och avslutar med fika ca. kl 16.
Tid: 5 Maj. Kl 13 – 16.
Plats: Klockaregården, Norra Mellby 1161, Sösdala.
Kostnad: 150 kr eller 100 kr för studerande eller personer
med lägre inkomst. I priset ingår närproducerad och
ekologisk lunch samt fika från Fjorgyn.