Inre omställning

Sambruket i Sösdalabygden står för både yttre omställning  och inre omställning. Läs mer om inre omställning på Transition Network. Tyvärr har vi ingen bra beskrivning ännu på svenska.

Vi träffas en gång i månaden på Klockaregården i Norra Mellby. oftast en dag mitt i veckan. Då diskuterar vi ett ämne, ser en film, delar tips och fikar. Vi anordnar också föreläsningar och Brunch för den som vill diskutera omställning eller vill bli inspirerad! 

Om du är medlem i sambruket och vill träffa andra som också vill värna om sin inre omställning lika mycket som du, kom och träffa oss!