Styrelse

Styrelsen som valdes på stämman 2021 består av

  • Martin Hansson (Ordförande)
  • Lars-Åke Aronsson (Kassör)
  • Felix Svensson
  • Henrik Svensson
  • Elias Thörn (Suppleant)