Omställning

Vi arbetar med inspiration av det rikstäckande nätverk av omställare i omställningsrörelsen som finns på omställning.net. Omställningsrörelsen är en del av Transition Network.

Inom omställningsrörelsen diskuteras vägar till en ekologiskt och socialt hållbar framtid.

Här följer lite länkar av intresse