Omställning

Vi arbetar med inspiration av det rikstäckande nätverk av omställare i omställningsrörelsen som finns på omställning.net. Omställningsrörelsen är en del av Transition Network.

Inom omställningsrörelsen diskuteras vägar till en ekologiskt och socialt hållbar framtid.

 

Här följer lite tankar av intresse

Foss om energibrist och ekonomi
Nicole Foss talar om sin syn på tekniska lösningar, tillväxt och energibrist.

Foss om alternativ energi
Nicole Foss pratar om problemen med alternativ energi som lösningen på en kommande energikris.

Hornborg om energi
Alf Hornborg hävdar att energi och mark hänger ihop.

Jonstad om resiliens
David Jonstad pratar om vad resiliens egentligen är.

Hornborg om teknik
Kan tekniken rädda oss? Alf Hornborg pratar om hur vi upplever tekniska system

Pella Thiel om omställning

Omställare på heltid