Vision & mission

Vår vision är ett hållbart samhälle som bygger på glädje och gemenskap, omsorg för allt levande, rättvis fördelning och lokalt engagemang.

Sambrukets uppdrag är att:

  1. äga och förvalta resurser för omställning för och med sambrukets medlemmar
  2. inspirera till ett hållbart lokalsamhälle

Listan nedan visar vilka målsättningar vi vill prioritera inom dom kommande åren. Tanken är att listan kan utgöra en skiss till en 5-års plan, som arbetsgrupperna, styrelsen och medlemmarna kan använda i sin fortsatta planering när vi prioriterar arbete, budget mm.

Punkterna är inte listade i prioriteringsordning.

De viktigaste målsättningarna för sambruket – 5 år framåt:

  1. Göra klart ett permakulturdesign av Ankhult
  2. Underhålla och renovera fastigheterna
  3. Skapa en sund och transparent driftsekonomi
  4. Hålla en årlig fest för medlemmarna/ stärka gemenskapen
  5. Stärka vårt nätverk inom omställningsrörelsen och i lokalområdet
  6. Påbörja praktisk genomförande av permakulturdesignen
  7. Fortsätta göra det vi redan gör och har påbörjat, tex:

– årlig odling
– alley cropping på Ankhult
– delta i lokala marknader