Övriga cirklar

Sambruket i Sösdalabygden har ytterligare några cirklar som behövs för vår verksamhet.

Bogruppen

Sambrukets Bogrupp finns där för dig som just nu bor på Sambruket eller vill bo på Sambruket. I denna grupp diskuteras hur vi trivs på Sambrukets ägor och vad vi vill skall förbättras.

Administration och ekonomi

Cirkeln för administration och ekonomi hanterar vår ekonomi och bokföring, medlemsregister m.m.

Finanscirkeln

Finanscirkeln arbetar med Sambrukets finansiella strukturer som t.ex. finansiering av våra fastigheter. Du kan som medlem välja att spara i Sambruket.

Infocirkeln

Infocirkeln sköter Sambrukets kommunikationskanaler till vår omgivning och till medlemmarna. Infocirkeln har också hand om dokumentarkiv, maillistor m.m.

Kafé/event

Gruppen bokar alla event som sker i våra fastigheter. Vi samordnar vårt öppna kafé, lagar den mat och bakar de kakor vi säljer. Det är också vi som ansvarar för alla publika event som sker. I vår gemenskap träffas vi också för att förstå förädling av de grödor vi odlar och de grönsaker vi tar hand om efter skörd.